Referenser

Add Access är stolta över vårt nära samarbete med våra kunder. Vi hjälper våra kunder med tillgänglighet i byggprocessens alla skeden från tidiga skeden till projektering och slutintyg. Vi inventerar även tillgänglighet i befintliga byggnader, samt utbildar våra kunder för att höja kunskapsnivån inom verksamheten kring tillgänglighet.

Vi arbetar aktivt med att öka förbättra tillgängligheten i samhället, vi har bland annat via SIS, Svenska institutet för standarder varit delaktiga med att uppdatera bostadsutformningsstandarden SS 91 42 21.

Sakkunnig tillgänglighet

Vi anlitas som sakkunniga i tillgänglighet av både stora som små byggherrar, som Stockholms Hem och Upplands Bro kommun.

Desto tidigare vi kommer in i byggprocessen desto enklare blir det att uppfylla Plan- och bygglagens krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse och  orienteringsförmåga.

Att anlita oss som en del av er förstärkta egenkontroll i hela byggprocessen och inte bara i den formella bygglovsprocessen ökar kvalitén i er slutprodukt!

Inventering

Vi inventerar årligen sjukhus i Region Stockholm på uppdrag av Locum Fastigheter, Rosendals sjukhus och Sabbatsbergs sjukhus är några exempel på sjukhus vi inventerar.

Vi har även inventerat tillgänglighet i flerbostadshus på uppdrag av flertal kommunala bostadsföretag som till exempel Upplands Brohus, Järfällahus, och Tranås kommun.

På uppdrag av bland annat Socialstyrelsen, Diskrimineringsombudsmannen, Kista Rinkeby stadsdelsförvaltning, Upphandlingsmyndigheten och Karolinska institutet har vi genomfört inventering av tillgänglighet på kontor och i utbildningslokaler.

Utbildning

Vi genomför uppdragsutbildningar på uppdrag från både kommuner och företag, vi har bland annat genomfört uppdragsutbildning på uppdrag av bland annat, Sesam arkitekter, Uppsala kommun, Örebro kommun, Håbo kommun samt Statens Servicecenter.

Tidigare erbjöd vi vår tredagars utbildning, Lagkraven kring tillgänglighet där vi bland annat utbildade deltagare från Stockholm Stad, Malmö Stad, Uppsala Kommun, Västerås Stad, Naturvårdsverket, Trafikverket, Sweco Architects, och White arkitekter. Även Myndigheten för delaktighet och olika funktionshindersorganisationer som Synskadades riksförbund och HSO har deltagit i vår tredagars utbildning.

Snabbanslutning