Ramavtal Locum Fastigheter

Vi är glada att vi återigen fått teckna ramavtal med Locum Fastigheter gällande konsulter för fysisk tillgänglighet. Locum är en av Sveriges största fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på ca 2 miljoner kvadratmeter lokaler i Stockholm län. Locum förvaltar vårdfastigheter, och ägs av Region Stockholm. Ramavtalet ska tillgodose Regionens behov av stöd gällande inventeringar i och utanför Regionens fastigheter, vara en rådgivande funktion, vara delaktig i mindre projekt och uppdrag för att säkerställa att fastigheterna uppfyller krav på tillgänglighet i enlighet med lagkrav och standarder.

Snabbanslutning