Om oss

Vi är det lilla företaget med lång erfarenhet. Vårt engagemang kommer från ställningstagandet att alla människor har lika värde oavsett funktionsförmåga. Vår erfarenhet kommer från våra personliga erfarenheter hur personer med funktionsnedsättning använder den fysiska miljön.

Vi har lång erfarenhet kring kraven i Plan- och bygglagen gällande tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse och orienteringsförmåga. Hos oss får du stöd och hjälp i ditt arbete med tillgänglighet och användbarhet. Vår verksamhet har säte i Uppsala men vi är främst verksamma i Stockholm men även i resten av Mälardalen.

Vi arbetar på uppdrag av kommuner, regioner, statliga myndigheter, projektföretag, byggherrar, samt andra aktörer.

Historik

Vi upptäckte tidigt att det saknades kunskap hur man utformar den byggda miljön så att alla människor blir delaktiga oavsett funktionsförmåga.

Vid millenniumskiftet, startade Johan Winder Västerås Stads tillgänglighetsprojekt, i projektet anställdes personer med funktionsnedsättning för att arbeta med att inventera tillgänglighet. När Boverket 2001 publicerade skriften Enklare utan hinder, nämndes Västerås Stads tillgänglighetsprojekt som förebild hur kommuner kan arbeta med tillgänglighet.

2008 beslutade verksamheten att starta en ekonomisk förening med syfte att skapa arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning genom att bland annat arbeta med tillgänglighet och man ”knoppade av” verksamheten från Västerås Stad.

2011 startade Johan Winder Add Access Sweden AB med säte i Uppsala, med syfte att utveckla morgondagens samhälle, Zdenka Sramkova anställdes med sin unika kompetens, att ha egen funktionsnedsättning och vara spetsutbildad i tillgänglighet.

Vårt engagemang kommer från ställningstagandet att alla människor har lika värde oavsett funktionsförmåga. Vår erfarenhet kommer från våra personliga erfarenheter hur personer med funktionsnedsättning använder den fysiska miljön.

På Add Access Sweden AB arbetar

Johan Winder

VD och sakkunnig tillgänglighet

johan.winder@addaccess.se

Telefon: 070 7512658

Zdenka Sramkova

Certifierad sakkunnig tillgänglighet

 Zdenka.sramkova@addaccess.se

Telefon: 070 7510380

Media

Add Access medverkar i den offentliga debatten för att leda tillgänglighetsfrågan framåt.

Inventering Locum

Locum Fastigheter beskriver på sin hemsida hur kontinuerliga inventeringar skapar bättre tillgänglighet. De följer Zdenka Sramkova, när hon genomför en besiktning av den fysiska tillgängligheten på Södersjukhuset. Ta del av artikeln här.

Ledstråk i Uppsala

Johan Winder uttalar sig om utformningen av ledstråk i Uppsala i samband med att det uppmärksammats att ledstråken utformats fel. Ta del av inslaget i P4 Uppland här. 

Tillgängliga vallokaler

Johan Winder intervjuas i P4 Uppland kring uppdraget att inventera vallokaler på uppdrag av Myndigheten för delaktighet. Ta del av inslaget här. 

Hem & hyra

Hem & hyra Tidskriften Hem & hyra skriver om vårt uppdrag att inventera flerbostadshus i Tranås kommun. Läs artikeln här (Öppnar en ny flik).

Svenska Dagbladet

Låt handikapporganisationer få överklaga detaljplanebeslut. Det skriver Johan Winder, Add Access och Jonas Christensen, Ekolagen miljöjuridik AB i en replik till Erik Ullenhags debattartikel om att en ny lag ska ge funktionshindrade bättre möjligheter att kunna delta. Läs repliken här(Öppnar ny flik).

Uppsala Nya Tidning

Johan Winder svarar på ett inlägg i Uppsala Nya Tidning angående bristande tillgänglighet i Gottsunda centrum, 8 oktober 2012. Läs inlägget här(Öppnar ny flik).

Välkommen att kontakta oss för rådgivning


    Snabbanslutning