Om oss

Vi är det lilla företaget med lång erfarenhet. Vårt engagemang kommer från ställningstagandet att alla människor har lika värde oavsett funktionsförmåga. Vår erfarenhet kommer från våra personliga erfarenheter hur personer med funktionsnedsättning använder den fysiska miljön.

Vi har lång erfarenhet kring kraven i Plan- och bygglagen gällande tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse och orienteringsförmåga. Hos oss får du stöd och hjälp i ditt arbete med tillgänglighet och användbarhet. Vår verksamhet har säte i Uppsala men vi är främst verksamma i Stockholm men även i resten av Mälardalen.

Vi arbetar på uppdrag av kommuner, regioner, statliga myndigheter, projektföretag, byggherrar, samt andra aktörer.

Kontakta oss

Zdenka Sramkova

Certifierad sakkunnig tillgänglighet

 Zdenka.sramkova@addaccess.se

Telefon: 070 7510380

Välkommen att kontakta oss för rådgivning


    Snabbanslutning