Inventering Uppsala Konsert & Kongress

Add Access får i uppdrag att inventera tillgänglighet i Uppsala Konsert & Kongress.
Uppsala Konsert & Kongress är en av nordens mest omtalade, uppskattade och framgångsrika mötesplatser. Uppsala Konsert & Kongress reser sig åtta våningar hög vid Vaksala torg i centrala Uppsala och ritades av arkitektbyrån Henning Larsen Tegnestue i Köpenhamn. Add Access inventerar och sammanställer rapport och åtgärdsförslag över eventuella tillgänglighetsbrister, uppdraget ska vara slutfört innan årsskiftet.

 

 

Inga kommentarer till artikeln

Inga kommentarer funna för detta inlägg