Intigritetspolicy

Här nedan följer vår personuppgiftspolicy och här finner du information om hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi handhar.

1. Varför vi behandlar personuppgifter

Add Access samlar endast in och behandlar de uppgifter som är nödvändiga för att kvalitetssäkra och möjliggöra våra åtaganden gentemot dig som kund. Vårt mål och syfte kan sammanfattas i fyra punkter:

– För att leverera god service och kvalitativa produkter efter kundens behov
– För att förstå våra kunders önskemål bättre
– För att erbjuda relevant utbildning utifrån kundens intressen
– För att få information om hur vi kan förbättras

2. Vilka personuppgifter vi behandlar

De uppgifter vi handhar är de uppgifter vi får i samband med bokning av utbildning, kontakt vid rådgivning kring utbildning, anmälan till våra Nyhetsbrev eller andra kampanjer när du på annat sätt frivilligt delar dina personuppgifter med oss för ytterligare kontakt.
Vi behandlar personuppgifter, dvs. namn, befattning, mail, telefonnummer och e-mailadress på tidigare deltagande eller intresseaktiviteter. Om utbildningen kräver hanteras också personnummer och ev. hemadress beroende på vilken adress deltagaren uppger att ev. resultat efter provskrivningar ska skickas till.

Cookies

På Add Access webbplats använder vi cookies till webbanalys för att förbättra och utveckla både webbplats och besöksupplevelse. Vi använder även cookies för att kunna registrera en bokning, intresseanmälan eller en kontakt och vid delning av information i sociala medier. Om du inte vill ha några cookies kan du välja att inte acceptera cookies i datorns webbläsare.

3. Hur uppgifter hanteras

Uppgifterna lagras i vårt CRM-system för att skicka information och erbjudanden om relevanta utbildningar. Att ta del av personlig marknadsföring är valbart och kan väljas vid anmälan till utbildning. Du kan när som helst kontakta oss om du inte längre önskar ta del av nyhetsbrev och erbjudanden.

Rättslig grund

De uppgifter som sparas är enligt de krav som ställs av gällande lagar, avtal, föreskrifter och förordningar, däribland Bokföringslagen.

Hur länge dina uppgifter sparas

Add Access följer de tidsangivelser för sparande som GDPR anger och bevaras endast så länge de är aktuella eller nödvändiga för de ändamål som de har samlats in för. Utöver det kan du närsomhelst återkalla ditt samtycke för bevarandet av personuppgifter.

Vilka vi delar personuppgifter med

Add Access använder sig av tredjepartsaktörer som hjälper oss både i leverans av tjänster, men också i sammanhang av marknadsföring och samarbeten vid utbildningar.
När vi delar dina uppgifter* med tredje part har vi avtal och rutiner för att skydda dina personuppgifter och vi verkar aktivt för att dina kontaktuppgifter inte skall användas i massmarknadsföring.
* Med uppgifter avses deltagarlista och nödvändig information som angetts vid bokning för det specifika konferens-/kurstillfället. Samt nödvändiga uppgifter för att kunna utfärda certifikat

Länkar till andra webbplatser

Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder webbsidor och tjänster som återfinns på en webbplats som administreras av Add Access.
Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats kan medföra att du besöker webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här.

4. Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas.

– Rätta felaktiga/inaktuella uppgifter
Du har rätten att begära att vi rättar uppgifterna om dig om de skulle visa sig vara felaktiga eller inaktuella.

– Ta bort dina personuppgifter
Du har rätten att begära att vi fullständigt tar bort dina uppgifter.

– Bli informerad om vilka uppgifter vi har
Du har rätten att få veta vilka personuppgifter om dig vi hanterar. Din skriftliga begäran skickas till postadressen nedan och måste vara undertecknad av dig personligen.

– Återkalla ditt samtycke
Du har rätten att närsomhelst återkalla ditt samtycke för bevarandet av personuppgifter.

Om du upplever att dina rättigheter inte respekteras av Add Access Sweden AB har du rätt att kontakta Datainspektionen.

Snabbanslutning