Vägledning

Add Access vägleder er i ert tillgänglighetsarbete

Enligt förordning 2001:526, om statliga myndigheters ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken, är statliga myndigheter skyldiga att verka för att all verksamhet: lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionshinder. För att detta ska kunna bli verklighet ska handlingsplaner för förbättrande av tillgängligheten tas fram och inventering av tillgänglighet genomföras.

Add Access vägleder er kring ert arbete med tillgänglighet enligt förordning 2001:526. På uppdrag av bland annat Socialstyrelsen, Diskrimineringsombudsmannen, Upphandlingsmyndigheten och Karolinska institutet har vi genomfört inventering av tillgänglighet på kontor och i utbildningslokaler.

Välkommen att kontakta oss för diskussion om erat tillgänglighetsarbete


    Snabbanslutning