Uppdragsutbildning

Under utbildningen går vi igenom goda exempel på lösningar i miljön och på hur målgruppen brukar miljön. Vi tittar på dimensionerande mått och förmåga. Vi går igenom arbetsmiljölagens krav på tillgänglighet och statliga myndigheters krav på tillgänglighet. Framförallt går vi igenom BBR:s utformningskrav och tekniska egenskapskrav gällande tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Vi har nyligen genomför uppdragsutbildning på uppdrag av Örebro kommun samt Håbo kommun.

Föreläsare:

Zdenka Sramkova.