Anmälan utbildning

Här anmäler du dig till vår utbildning i lagkraven kring tillgänglighet. Observera att anmälan är bindande. Alla priser anges exklusive moms. Lunch och fika ingår. Efter anmälan får du en bekräftelse via mail där det är viktigt att du kontrollerar att alla uppgifter stämmer.

Utbildning i lagkraven kring tillgänglighet

Deltagaravgift en dag 5000 kr
Deltagaravgift två dagar 8000 kr
Deltagaravgift tre dagar 10 000 kr

Avtalsvillkor:

Anmälan är bindande och vid avbokning 4-2 veckor innan kursstart debiteras 50% av kursavgiften och vid 2-0 veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften.

Efter godkännande av kursledningen kan kursplats överlåtas till annan alternativt utnyttjas vid senare kurstillfälle.

Fakturering sker vid anmälan, betalningsvillkor 30 dagar netto.

Kursarrangören reserverar sig för eventuella prishöjningar. Kursarrangören förbehåller sig dels rätten att ställa in vid för lågt deltagarantal och dels att flytta fram en kurs vid föreläsarens förhinder vid sådan tidpunkt att likvärdig ersättare ej går att engagera.

Force majeure:

Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför kursarrangörens kontroll, berättigar kursarrangören att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

Vänligen ange följande uppgifter vid kursanmälan: