Utbildning

Add Access erbjuder er spetsutbildning kring tillgänglighet. Vi erbjuder  företagsanpassad utbildning, som anpassas efter era behov.

Tidigare erbjöd vi vår tredagars utbildning, Lagkraven kring tillgänglighet där vi bland annat utbildade deltagare från Stockholm Stad, Malmö Stad, Uppsala Kommun, Västerås Stad, Naturvårdsverket, Trafikverket, Sweco Architects, och White arkitekter. Även Myndigheten för delaktighet och olika funktionshindersorganisationer som Synskadades riksförbund och HSO deltog i vår tredagars utbildning.

Uppdragsutbildning

Vi har lång erfarenhet av uppdragsutbildning kring tillgänglighet. Under vår uppdragsutbildning går vi igenom goda exempel på lösningar i den byggda miljön och på hur målgruppen brukar miljön.

Vi tittar på dimensionerande mått för personer med funktionsnedsättning i olika typer av byggd miljö samt vilka krav som ställs i Plan- och bygglagen.

Utbildningen anpassas efter er verksamhets behov med syfte öka kunskapsnivån i verksamheten.

Kontakta oss för mer information


    Snabbanslutning