Sakkunnig i tillgänglighet

Add Access granskar tillgängligheten utefter gällande lagkrav

Vi granskar att er projektering följer gällande lagstiftning kring tillgänglighet enligt Plan- och bygglagen. Antingen som sakkunnig inom byggherrens egenkontroll eller som certifierad fristående sakkunnig i tillgänglighet enligt Boverkets föreskrift TIL 2.

I Plan- och Bygglagen krävs att utformningen av byggnaden ska vara tillgänglig, och frågan tas upp redan vid bygglovsansökan. De tekniska egenskapskraven kring tillgänglighet hanteras vid tekniska samrådet.

När du anlitar Add Access redan vid projekteringsstadiet bevakas tillgängligheten hela vägen så att inga oväntade problem dyker upp vid slutintyg.

Kontakta oss


    Snabbanslutning