Erbjuder

Vi erbjuder sakkunnig, besiktning, utbildning och vägledning kring utformnings och tekniska egenskapskravet tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse och orienteringsförmåga.

Läs mer om besiktning här.

Läs mer om sakkunnig här.

Läs mer om utbildning här.

Läs mer om vägledning här.

Ribbplatta, ledyta för synskadade


Kontakt

Mail:info@addaccess.se
Telefon: 070 751 2658
Seminariegatan 6A, 752 28 Uppsala

Följ oss gärna på sociala medier

Follow Us on Facebook
Follow Us on Twitter