Författare: johan Winder

Artiklar

Inventering vallokaler

På uppdrag av Myndigheten för delaktighet inventerar vi just nu vallokaler och undersöker hur tillgängliga lokalerna är. Myndigheten för delaktighet har valt ut ett 20 tal kommuner runt om i Sverige som inventeras av tillgänglighetskonsulter.

Författare:
0 kommentarer

Lidingö kommun

Add Access får förnyat förtroende från Lidingö kommun då de väljer att förnya avtalet gällande tillgänglighetskonsult i tidiga skeden, avrop sker från konsultförmedlingsföretaget Ework.

Författare:
0 kommentarer

Inventering tillgänglighetsguide

Add Access tecknar avtal med Värmdö Kommun om att inventera tillgänglighet i kommunen sporthallar med syfte att åtgärda bristande tillgänglighet och samtidigt upprätta en tillgänglighetsguide för allmänheten. Add Access har lång erfarenhet kring att arbeta med tillgänglighetsguider, Johan Winder har bland annat varit projektledare för Västerås Stads tillgänglighetsprojekt med syfte att upprätta en tillgänglighetsguide. Zdenka […]

Författare:
0 kommentarer

Inventering Uppsala Konsert & Kongress

Add Access får i uppdrag att inventera tillgänglighet i Uppsala Konsert & Kongress. Uppsala Konsert & Kongress är en av nordens mest omtalade, uppskattade och framgångsrika mötesplatser. Uppsala Konsert & Kongress reser sig åtta våningar hög vid Vaksala torg i centrala Uppsala och ritades av arkitektbyrån Henning Larsen Tegnestue i Köpenhamn. Add Access inventerar och sammanställer rapport […]

Författare:
0 kommentarer

Utbildningar

Under november är det många utbildningar på gång, den 8 november utbildar vi Håbo kommun och den 15 november  Örebro kommun, 28-30 november håller vi vår tredagars utbildning i lagkraven kring tillgänglighet, kul att så många vill lära sig mer om tillgänglighet!

Författare:
0 kommentarer

Tillgängligturism

Tisdag den 26 september medverkar Add Access på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanland på Djurby Gård utanför Enköping, där vi berättar hur man kan göra sin verksamhet tillgänglig för besökare. Nu kan du som har ett besöksföretag på landsbygden i Västmanlands, Uppsala, Stockholms, Södermanlands och Örebro län få rådgivning om tillgänglig besöksverksamhet. Öka lönsamheten genom […]

Författare:
0 kommentarer