Författare: johan Winder

Artiklar

Inventering kontor

Sedan i november har vi inventerat tillgänglighet på olika kontor, vi har bland annat hjälpt Kista Rinkeby stadsdel, Upphandlingsmyndigheten och Forum för levande historia med att förbättra tillgängligheten på sina kontor.

Författare:
0 kommentarer

Inventering vallokaler

På uppdrag av Myndigheten för delaktighet inventerar vi just nu vallokaler och undersöker hur tillgängliga lokalerna är. Myndigheten för delaktighet har valt ut ett 20 tal kommuner runt om i Sverige som inventeras av tillgänglighetskonsulter.

Författare:
0 kommentarer