Inventering sjukhus

Just nu inventerar vi bland annat Rosenlund sjukhus, Sabbatsberg sjukhus och Löwenströmska sjukhus på uppdrag av Locum Fastigheter. Inventeringen är en del av Locums arbete med att förbättra tillgängligheten, alla Locums fastigheter inventeras fortlöpande.

Snabbanslutning