Inventering enkelt avhjälpta hinder

Det är alltid lika roligt med uppdragsgivare som vill inventera enkelt avhjälpta hinder, fast det snart är 20 år sedan första föreskriften kring enkelt avhjälpta hinder kom. Vi påbörjar nu en inventering av enkelt avhjälpta hinder på uppdrag av Västerås Stad, stadens samtliga allmänna lokaler ska inventeras och åtgärdsförslag ska upprättas.

Snabbanslutning