HSF inventering

Sedan flera år tillbaka har Add Access på uppdrag av Locum Fastigheter genomfört inventering av tillgänglighet i lokaler där nya vårdgivare ska bedriva sin verksamhet. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, i Region Stockholm ställer nämligen krav på att vårdgivarens lokaler ska vara tillgängliga. Inventeringen genomförs med ett särskilt utformad checklista utvecklat av HSF.

Snabbanslutning