Aktuellt

pollare
Taktil text

Nytt uppdrag

Vi är glada att ha fått förtroendet att få inventera MediCarriers lokaler i Spånga.
Dörröppnare

Inventering sjukhus

Just nu inventerar vi bland annat Rosenlund sjukhus, Sabbatsberg sjukhus och Löwenströmska sjukhus på uppdrag av Locum Fastigheter.

Grattis!

Grattis! Äntligen får vi en ny hemsida!
Bild föreställande en person som speglas i glas

Ramavtal Locum Fastigheter

Vi är glada att återigen fått teckna ramaval med Locum fastigheter gällande konsulter för fysisk tillgänglighet.

HSF inventering

Sedan flera år tillbaka har Add Access på uppdrag av Locum Fastigheter genomfört inventering av tillgänglighet

Ramavtal Västerås Stad

Add Access tecknar ramavtal mot Västerås Stad, avtalet gäller sakkunnig i tillgänglighet och inventering av tillgänglighet,

Inventering enkelt avhjälpta hinder

Det är alltid lika roligt med uppdragsgivare som vill inventera enkelt avhjälpta hinder, fast det snart är 20 år sedan första föreskriften kring enkelt

Socialstyrelsen

Alltid lika roligt när vi får uppdrag att inventera kontor denna gång är det Socialstyrelsen som behöver hjälp, även detta uppdrag
Snabbanslutning