Vägledning

Add Access vägleder Er i ert tillgänglighetsarbete

Statliga myndigheter

Teknikkäpp för synskadade

Enligt Förordning 2001:526, om statliga myndigheters ansvar för genomförande av handikappolitiken, är statliga myndigheter skyldiga att verka för att all verksamhet, lokaler och information är tillgängliga för personer med funktionshinder. För detta ska handlingsplaner för tillgänglighet och inventering av tillgänglighet genomföras.

CSR

Idag har organisationer och företag mera börjat se nyttan av att arbeta med tillgänglighet. Detta dels genom arbete med CSR Corporate Social Responsibility, idén om att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället. Dessutom börjar man inse att tillgänglighetsfrågor kan vara ett sätt att öka omsättningen.

Välkommen att kontakta oss för diskussion om Ert tillgänglighetsarbete.