Uppdragsutbildning

Under utbildningen går vi igenom goda exempel på lösningar i miljön och på hur målgruppen brukar miljön. Vi tittar på dimensionerande mått och förmåga. Vi går igenom arbetsmiljölagens krav på tillgänglighet och statliga myndigheters krav på tillgänglighet. Framförallt går vi igenom BBR:s utformningskrav och tekniska egenskapskrav gällande tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Föreläsare:

Zdenka Sramkova, Add Access.

Upplägg:

08.00 Kort introduktion till dagens handikappolitik
08.30 Fika
08.45 Plan- och bygglagens 2010:900 krav på tillgänglighet
09.45 Boverkets byggregler, BRR
10.45 Föreskrifterna HIN 2 och ALM 2,
11.15 Arbetsmiljölagens krav gällande tillgänglighet
11.30 Riv hindren (statliga myndigheters krav enligt författning 2001:526)
11.45 Avslutning

Plats:

Hos er, eller i lokaler tillhandahållna av er.

Syfte:
Ge fördjupade kunskaper kring utformnings och tekniska egenskapskravet tillgänglighet och förtydliga när krav kommer in.

Litteratur att ta med:
HIN 2, ALM 2, BBR.

Kontakta oss för mer information kring denna utbildning.