Kursutbud

Add Access samarbetar med de mest meriterade och kunniga föreläsarna i Sverige.

Läs mer om vårt utbildningsprogram nedan eller kontakta oss för att diskutera just dina behov av utbildning.

Utbildning i lagkraven kring tillgänglighet

Utbildningen hålls på hotell Scandic Uplandia i centrala Uppsala. Första dagen berör lagstiftning, andra dagen innemiljö och sista dagen handlar om utemiljö.

Utbildningen är lämplig om du har tänkt certifiera dig som fristående sakkunnig i tillgänglighet eller för dig som jobbar med tillgänglighetsfrågor i kommuner eller organisationer.

Kursen inleds den 15 november 2016 med övergripande regelverk. Andra dagen, 16 november 2016, fördjupar vi oss kring innemiljö, BBR, Svensk standard, Riv Hindren och Enkelt avhjälpta hinder. Den tredje dagen, 17 november 2016, läggs tonvikten på utemiljön, BBR och ALM. Flera dagars deltagande ger rabatterat pris.

Läs mer om utbildningen här.

Kalibreringsdagen

I år erbjuder vi även en påbyggnadskurs för dig som gått vår utbildning tidigare, eller som arbetar med tillgänglighetsfrågan och behöver fylla på med kunskap.

Datum för vårens utbildning ännu ej bestämt, vi återkommer så fort vi kan.

Temat för påbyggnadskursen är projektering för synskadade. Vi får ta del av aktuell forskning av arkitekt Mai Almén som deltagit i ett antal studier inom området. Vi får även ta del av ändringen i diskrimineringslagen, att bristande tillgänglighet är diskrimineringsgrund.

Läs mer om utbildningen här.

Uppdragsutbildning

Under en halvdag förtydligar vi vilka krav som ställs på tillgänglighet, vilka som är målgruppen för kraven samt vilka föreskrifter som finns. Utbildningen har varit väldigt uppskattad av våra kunder.

Läs mer om uppdragsutbildningen här.