Sakkunnig i tillgänglighet

Add Access granskar tillgängligheten utefter gällande lagkrav

Ritningsgranskning

Ritningsgranskning

Vi granskar projektering vid nybyggnad och ändring av byggnad, vi granskar att projekteringen följer gällande lagstiftning kring tillgänglighet i rollen som sakkunnig inom byggherrens egenkontroll eller som certifierad fristående sakkunnig i tillgänglighet enligt Boverkets föreskrift TIL 2.

I Plan- och Bygglagen krävs att utformningen av byggnaden ska vara tillgänglig, och frågan tas upp redan vid bygglovsansökan. De tekniska egenskapskraven kring tillgänglighet hanteras vid tekniska samrådet.

När du anlitar Add Access redan vid projekteringsstadiet bevakas tillgängligheten hela vägen så att inga oväntade kostnader dyker upp.

Kontakta oss för mer information.