Erbjuder

Sinusplatta gjutjärn

Ribbplatta, ledyta för synskadade

Vi erbjuder sakkunnig, besiktning, utbildning och vägledning kring utformnings och tekniska egenskapskravet tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse och orienteringsförmåga.

Läs mer om besiktning här.

Läs mer om sakkunnig här.

Läs mer om utbildning här.

Läs mer om vägledning här.