Referenser

Add Access är stolta över vårt nära samarbete med våra kunder, vi hjälper våra kunder med tillgänglighet i byggprocessens alla skeden samt inventerar tillgänglighet i befintliga byggnader och genomför uppdragsutbildning.

Sakkunnig tillgänglighet

Vi anlitas som sakkunniga i tillgänglighet inför bygglov och slutintyg av både stora som små byggherar, bland annat anlitas vi av Stockholms Hem, Upplands Bro kommun och Imperia fastigheter.

Inventering tillgänglighet

Vi inventerar årligen sjukhus i Region Stockholm på uppdrag av Locum Fastigheter, Rosendals sjukhus och Sabbatsbergs sjukhus är några exempel på sjukhus vi inventerar.

Vi har även inventerat tillgänglighet i flerbostadshus på uppdrag av flertal kommunala bostadsföretag som till exempel Upplands Brohus, Järfällahus, och Tranås kommun.

På uppdrag av bland annat Socialstyrelsen,  Diskrimineringsombudsmannen, Kista Rinkeby stadsdelsförvaltning, Upphandlingsmyndigheten och Karolinska institutet har vi genomfört inventering av tillgänglighet på kontor och i utbildningslokaler.

Utbildning

Vi har genomfört uppdragsutbildningar  på uppdrag av bland annat, Sesam arkitekter, Thule fastighetsutveckling, Uppsala kommun, Örebro kommun, Håbo kommun samt Statens Servicecenter.

Vi erbjuder även vår utbildning Lagkraven kring tillgänglighet där bland annat följande företag, kommuner deltagit, Stockholm Stad, Malmö Stad, Uppsala Kommun, Västerås Stad, Naturvårdsverket, Trafikverket, Sweco Architects, White arkitekter, Berg/CF Möller arkitekter. Även Myndigheten för delaktighet och olika funktionshindersorganisationer som Synskadades riksförbund och HSO har deltagit i vår utbildning.