Referenser

Add Access är stolta över att ha nära samarbete med alla våra kunder.

Vi anlitas som sakkunniga i tillgänglighet vid ny- och ombyggnation av till exempel: Aspholmen fastigheter AB, Projektidé AB, Uppsala Byggstyrning AB, JGN Bygg & Projekt AB, Thule Fastighetsutveckling AB, Kreativ byggkonsult, Enköpings kommun, SH bygg, Tema arkitekter, Vasakronan, Titania bygg och VVS samt Metod Arkitekter.

Vi har inventerat tillgänglighet i befintliga byggnader på uppdrag av bland andra: Stockholm Läns Landsting, Sveriges Kommuner och Landsting, Handisam, Tranås kommun, Locum Fastigheter AB och Järfällahus AB.

Add Access är ramavtalsleverantör gällande konsulttjänster tillgänglighet gentemot: Enköping kommun, Uppsala kommun, Uppsalahem AB, Fyrishov AB, Industrihus AB, Uppsala kommuns Fastighets AB och Knivsta kommun. Vi har även tre ramavtal med Västfastigheter för tre områden i Västra Götalandsregionen.

Vi genomför uppdragsutbildningar, vilka vi bland annat genomfört på uppdrag av Sesam arkitekter i Kristianstad, Thule fastighetsutveckling i Stockholm, Samhällsbyggnadsförvaltningen Uppsala kommun,  samt Uppsala Byggstyrning.

Slutligen, erbjuder vi  kompetensutbildning om lagkraven kring tillgänglighet, där bland annat följande företag, kommuner och organisationer deltagit: Stockholm Stad, Mariestads kommun, Botkyrka kommun, Ludvika kommun, Trafikverket, Lidingö Stad, Malmö Stad, Uppsala Kommun, Enköping kommun, Södertälje kommun, Sundbyberg kommun, Sala kommun, Hedemora kommun, Skövde kommun, Västerås Stad, Örebro Kommun, Östersunds kommun, Umeå kommun, Synskadades riksförbund, Naturvårdsverket, Sweco Architects, White arkitekter, Berg/CF Möller arkitekter, Tengbomgruppen AB, Tyréns AB, Temagruppen och WSP Sverige.