Historik

 Add Access är det nystartade företag med lång erfarenhet.

Kontrastering trappa

Kontrastmarkering trappa

Vi upptäckte tidigt att det saknades kunskap hur man utformar miljön så att alla människor blir delaktiga oavsett funktionsförmåga.

Vår engagemang kommer från ställningstagandet att alla människors har lika värde oavsett funktionsförmåga.

Vår erfarenhet kommer från hur personer med funktionshinder brukar miljön.

2011 startade vi Add Access med syfte att utveckla morgondagens samhälle, vi strävar efter att samhället utformas så att alla människor blir delaktiga oavsett funktionsförmåga.

VD Johan Winder har varit varit projektledare för Västerås Stads tillgänglighetsprojekt från starten 2001 tills 2008. Projektet resulterade i en tillgänglighetsguide som fortlöpande uppdateras och ger arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning. Johan var även initiativtagare till skapandet av, ett socialt företag i Västerås med syfte att skapa arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättningar genom att arbeta med tillgänglighet.

På Add Access Sweden AB arbetar:

Johan Winder, VD och sakkunnig tillgänglighet.

Zdenka Sramkova, certifierad sakkunnig tillgänglighet.

Elenor Kaminsky, forskare och utbildningsansvarig.

Henrik Winder, marknadstrateg med mångårig erfarenhet av kundrelationer och försäljning.