Historik

Add Access är det nystartade företag med lång erfarenhet.

Vi upptäckte tidigt att det saknades kunskap hur man utformar den byggda miljön så att alla människor blir delaktiga oavsett funktionsförmåga.

2011 startade Johan Winder Add Access Sweden AB, syftet var att utveckla morgondagens samhälle.

Vår engagemang kommer från ställningstagandet att alla människors har lika värde oavsett funktionsförmåga. Vår erfarenhet kommer från hur personer med funktionshinder brukar miljön.

2001 startade Johan Winder Västerås Stads tillgänglighetsprojekt. Projektet resulterade i en ekonomisk förening som fortlöpande skapar arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning genom att arbeta med tillgänglighet.

Kontrastmarkering trappa

På Add Access Sweden AB arbetar:

Johan Winder, VD och sakkunnig tillgänglighet.

Zdenka Sramkova, certifierad sakkunnig tillgänglighet.

Elenor Kaminsky, forskare och utbildningsansvarig.