Om oss

Vi är det nystartade företaget med lång erfarenhet.

Vi har lång erfarenhet kring utformnings och egenskapskraven kring tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse och orienteringsförmåga. Hos oss får du stöd och hjälp i ditt arbete med tillgänglighet och användbarhet. Vår verksamhet är lokaliserad i Uppsala men vi är främst verksamma i Stockholm och mälardalen.

Vi arbetar på uppdrag av kommuner, landsting, statliga myndigheter, projektföretag, fastighetsägare, och andra aktörer.

Ledyta för synskadade

Vision

Vi medverkar till att utveckla morgondagens samhälle, vi strävar efter att samhället utformas så att alla människor blir delaktiga oavsett funktionsförmåga.

Affärsidé

Vi är konsultföretaget som granskar, besiktigar, utbildar och vägleder kring utformnings och egenskapskraven kring tillgänglighet. Vi har ett nära partnerskap med våra kunder som skapar framgång för oss och kunden, vi blir framgångsrika om våra kunder är framgångsrika.

Metod

Vår metod grundar sig på gällande lagkrav samt vår kompetens och erfarenhet kring hur personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga brukar miljön. Vi håller oss ständigt uppdaterade med aktuell forskning och kunskap för att utveckla vår kompetens.

Kvalitet

Vi arbetar efter SIQs modell för kundorienterad verksamhetsutveckling vilket ger ledning och medarbetare en helhetsbild av den egna verksamheten. Samt skapar ett stort engagemang i organisationen, ett gemensamt språk och tydliggör vad som menas med kundorienterad verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar vilket leder till förbättrat resultat.