Länkar

Länkar för mer information om tillgänglighet.

Myndigheten för delaktighet.
www.mfd.se 
Boverket, myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende.
www.boverket.se
Tillgängligt, vår blogg kring tillgänglighet.
www.tillgangligt.blogspot.com
Föreningen tillgänglighetskonsulter i Sverige, branschorganisation för tillgänglighetskonsulter.
www.tillganglighetskonsulter.se