HSF inventering

Sedan flera år tillbaka har Add Access på uppdrag av Locum Fastigheter genomfört inventering av tillgänglighet i lokaler där nya vårdgivare ska bedriva sin verksamhet. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, i Region Stockholm ställer nämligen krav på att vårdgivarens lokaler ska vara tillgängliga. Inventeringen genomförs med ett särskilt utformat inventeringsformulär utvecklat av HSF.

Inga kommentarer till artikeln

Inga kommentarer funna för detta inlägg