Goda exempel

Västmanlands läns museum

bild på reception i höjd för rullstolsburen personNär Västmanlands läns museum skulle byta lokaler var tillgänglighetsfrågan en prioriterad fråga. Tidigare låg utställningslokalerna på Slottet i Västerås som var svårt att göra tillgänglig för personer med funktionsnedsättning, trots att man gjort entrén tillgänglig med lift och jämna plattor.

När man bestämde sig för att flytta lokalerna till Karlsgatan 2 valde man att anlita en sakkunnig i tillgänglighet för bevaka att tillgänglighetsfrågan skulle prioriteras.

Utanför byggnaden gjorde man konstgjorda ledytor för att personer med synnedsättning ska kunna ta sig till lokalen. Vid entrén leds personen fram till reception och informationstavla, som naturligtvis är tillgänglig med punktskrift och relief. Trappa, dörrar och inredningsdetaljer målades i kontrasterande ljushet gentemot omgivningen.

I RWC:n valde man att installera en brits, golvytan utökades så att britsen inte skulle inkräkta på det fria utrymme som behövs för att vända med en rullstol.

Receptionen anpassades i höjd för att person i rullstol skulle kunna använda den. Glasytor som kan förväxlas med dörrar

Bild på kontrasmarkerad glasyta i dörrkontrastmarkerades för både stående och sittande personer för att förhindra olyckor. Fasta hörslingor finns och mobila hörslingor samt rullstol lånas ut i receptionen. Hiss finns till alla våningsplan. Resultatet av flytten, blev en lokal tillgänglig för alla! Besök deras hemsida här.