Utbildning i lagkraven kring tillgänglighet

Kraven på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga är viktiga krav i plan och bygglagen. Trots detta finns mycket okunskap kring ämnet.

Sen 2011 har vi på Add Access två gånger om året erbjudit utbildningar i lagkraven kring tillgänglighet. Detta har vi gjort därför att vi sett en stor kunskapsbrist inom området och vill vara med och ändra detta.

Utbildningen hålls på Scandic hotell Uplandia i centrala Uppsala och berör lagstiftning (övergripande regelverk), innemiljö (BBR, Svensk Standard, Riv Hindren och Enkelt avhjälpta hinder) samt utemiljö (BBR och ALM).

Utbildningen hålls under tre dagar, och vi rekommenderar att du medverkar på alla tre, även om det finns möjlighet att bara välja en eller två av dagarna. Dag ett handlar om lagstiftning och lägger grunden för de kommande två dagarna. Paketpriser erbjuds med bättre priser om du väljer att delta fler dagar än en.

Första dagen tittar vi på den rättsliga regleringen kring tillgänglighet, som PBL, PBF, Diskrimineringslagen och Arbetsmiljölagen. Vi tittar på rättspraxis, allmänna råd och förarbeten. Juristen Filip Simek guidar oss genom den rättsliga regleringen.

Därefter följer fördjupning kring innemiljön, BBR, HIN och Svensk Standard. Under den tredje dagen, läggs tonvikten på utemiljön, BBR, HIN och ALM.

Föreläsare är Zdenka Sramkova, certifierad sakkunnig i tillgänglighet. Zdenka har arbetat som sakkunnig sedan 2001 på uppdrag av byggföretag, kommuner och arkitektkontor.

När: Inställt tills vidare
Var: Hotel Scandic Uplandia, Uppsala. www.scandic.se

Kostnad: En dag 5000 kr, två dagar 8000 kr, tre dagar 10 000 kr. Moms tillkommer. Lunch, för- och eftermiddags fika ingår.

Första dagen börjar vi med fika 09.30-10.00 och avslutar 17.30, resten av dagarna 8.30‐16.30

Vänligen undvik parfym och andra doftande produkter!