Kursutbud

Add Access erbjuder spetsutbildning kring tillgänglighet.

Utbildning i lagkraven kring tillgänglighet

Lagstiftningen kring tillgänglighet är ibland otydlig, och för att förstå den är det viktigt att ha kunskaper om hur man tolkar lagstiftningen och förstå Plan- och Bygglagens uppbyggnad.

Det krävs också kunskap om varför kraven är utformade som de är för att förstå hur kraven ska användas i olika planeringssituationer. Att förstå hur en person med en funktionsnedsättning brukar den byggda miljön förenklar mycket i förståelsen av lagkraven kring tillgänglighet.

Två gånger om året erbjuder vi utbildningen i lagkraven kring tillgänglighet. Den är lämplig för dig som stöter på tillgänglighetsfrågan i ditt arbete, du som tänkt certifiera dig som fristående sakkunnig i tillgänglighet, eller du som arbetar med tillgänglighetsfrågor inom kommunal eller privat organisation.

Läs mer om utbildningen här.

Kalibreringsdagen

Vi erbjuder även en påbyggnadskurs för dig som gått vår utbildning tidigare, eller som arbetar med tillgänglighetsfrågan och behöver fylla på med kunskap.

Datum för årets kurs är ännu ej bestämt, vi återkommer så fort vi kan.

Läs mer om utbildningen här.

Uppdragsutbildning

Under en hel eller halvdag förtydligar vi vilka krav som ställs på tillgänglighet, vilka som är målgruppen för kraven samt vilka föreskrifter som finns. Utbildningen har varit väldigt uppskattad av våra kunder.

Läs mer om uppdragsutbildningen här.