Kursutbud

Add Access erbjuder spetsutbildning kring tillgänglighet.

Utbildning i lagkraven kring tillgänglighet

Utbildningen hålls på Elite Hotel Academica i centrala Uppsala. Första dagen berör lagstiftningen andra dagen innemiljö och sista dagen handlar om utemiljö.

Utbildningen är lämplig om du har tänkt certifiera dig som fristående sakkunnig i tillgänglighet eller för dig som är bygglovshandläggare eller arbetar med tillgänglighetsfrågor i kommuner eller organisationer.

Kursen inleds den 26 november 2018 med övergripande regelverk. Andra dagen, 27 november 2018, fördjupar vi oss kring innemiljö, BBR, Svensk standard, Riv Hindren och Enkelt avhjälpta hinder. Den tredje dagen, 28 november 2018, läggs tonvikten på utemiljön, BBR och ALM. Flera dagars deltagande ger rabatterat pris.

Läs mer om utbildningen här.

Kalibreringsdagen

Vi erbjuder även en påbyggnadskurs för dig som gått vår utbildning tidigare, eller som arbetar med tillgänglighetsfrågan och behöver fylla på med kunskap.

Datum för årets kurs är ännu ej bestämt, vi återkommer så fort vi kan.

Läs mer om utbildningen här.

Uppdragsutbildning

Under en hel eller halvdag förtydligar vi vilka krav som ställs på tillgänglighet, vilka som är målgruppen för kraven samt vilka föreskrifter som finns. Utbildningen har varit väldigt uppskattad av våra kunder.

Läs mer om uppdragsutbildningen här.