Författare: johan Winder

Artiklar

Inventering vallokaler

På uppdrag av Myndigheten för delaktighet inventerar vi just nu vallokaler och undersöker hur tillgängliga lokalerna är. Myndigheten för delaktighet har valt ut ett 20 tal kommuner runt om i Sverige som inventeras av tillgänglighetskonsulter.

Författare:
0 kommentarer

Lidingö kommun

Add Access får förnyat förtroende från Lidingö kommun då de väljer att förnya avtalet gällande tillgänglighetskonsult i tidiga skeden, avrop sker från konsultförmedlingsföretaget Ework.

Författare:
0 kommentarer