Författare: johan Winder

Artiklar

Socialstyrelsen

Alltid lika roligt när vi får uppdrag att inventera kontor, denna gång är det Socialstyrelsen som behöver hjälp, även detta uppdrag ska vara klart innan årsskiftet, mycket blir det 🙂

Författare:
0 kommentarer

HSF inventering

Sedan flera år tillbaka har Add Access på uppdrag av Locum Fastigheter genomfört inventering av tillgänglighet i lokaler där nya vårdgivare ska bedriva sin verksamhet. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, i Region Stockholm ställer nämligen krav på att vårdgivarens lokaler ska vara tillgängliga. Inventeringen genomförs med ett särskilt utformat inventeringsformulär utvecklat av HSF.

Författare:
0 kommentarer

Inventering kontor

Sedan i november har vi inventerat tillgänglighet på olika kontor, vi har bland annat hjälpt Kista Rinkeby stadsdel, Upphandlingsmyndigheten och Forum för levande historia med att förbättra tillgängligheten på sina kontor.

Författare:
0 kommentarer