Välkommen till Add Access

Vi är det nystartade företaget med lång erfarenhet! 

Add Access medverkar till att utveckla morgondagens samhälle, vi strävar efter att samhället utformas så att alla människor blir delaktiga oavsett funktionsförmåga.

Bild på byggnaden Gustavianum i Uppsala

Gustavianum i Uppsala

Vi är sakkunniga i tillgänglighet och hjälper er med utlåtande kring tillgänglighet inför bygglov och slutintyg. Vi erbjuder även besiktning, vägledning och utbildning kring utformnings och tekniska egenskapskravet tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse och orienteringsförmåga.

Hos oss får du vägledning i hur du hanterar samhällets krav på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse och orienteringsförmåga.

Vår verksamhet är lokaliserad i Uppsala men vi är verksamma i hela Sverige. Läs mer om oss och vad vi erbjuder under menyerna ovan.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Nyhetsbrev

Är du intresserad av nyheter kring tillgänglighet och vad som händer hos Add Access? Då ska du anmäla dig till vårt nyhetsbrev, anmäl dig här.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Grattis Zdenka!

Vi gratulerar medarbetaren Zdenka Sramkova till avklarat prov som certifierad sakkunnig enligt Boverkets föreskrift TIL 2.

Certifieringen intygar att Zdenka Sramkova har rätt utbildning, lämplighet och erfarenhet för att arbeta som fristående certifierad sakkunnig i tillgänglighet.

I förekommande fall kan byggherrens egenkontroll anses otillräcklig. Byggnadsnämnden kan då kräva kontroll av en certifierad fristående sakkunnig, som intygar att Plan- och bygglagens krav på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga är uppfylld.

Stort GRATTIS Zdenka, till certifieringen.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

SIS logga