Välkommen till Add Access

Vi är sakkunniga i tillgänglighet och hjälper er med utlåtande kring tillgänglighet inför bygglov och slutintyg. Vi erbjuder även besiktning, vägledning och utbildning kring tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse och orienteringsförmåga.

Hos oss får du vägledning i hur du hanterar samhällets krav på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse och orienteringsförmåga.

Vår verksamhet är lokaliserad i Uppsala men vi är verksamma i hela Sverige. Läs mer om oss och vad vi erbjuder under menyerna ovan.

Nyhetsbrev

Är du intresserad av nyheter kring tillgänglighet och vad som händer hos Add Access? Då ska du anmäla dig till vårt nyhetsbrev, anmäl dig här(Öppnar ny flik).

SIS standardisering

Add Access arbetar med revidering av standarden SS 914221 Byggnadsutformning- bostäder-invändiga mått